System PM polega na zbudowaniu drugiego dna zbiornika z materiałów kompozytowych wraz z przestrzenią oddzielającą i monitorowaną w celu wczesnego wykrycia ewentualnych przecieków substancji niebezpiecznych. W skład konstrukcji dna wchodzą żywice syntetyczne zbrojone matą szklaną, profilowana blacha aluminiowa wytwarzająca przestrzeń do wykrywania przecieków oraz wytrzymałe przewodzące pokrycia zewnętrzne, zabezpieczające przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. System PM to doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne i chemoodporne z zastosowaniem ciągłego monitoringu szczelności.Zdjęcie oraz Schemat nr 1. Poszczególne warstwy systemu „PM”:

 
Podwójne dna
drugie dno
 
 1. Warstwa gruntująca do czasowej ochrony podłoża stalowego oczyszczonego strumieniowo-ściernie do stopnia czystości min. Sa 2,5
 2. Warstwa z żywic zbrojonych matami i tkaninami szklanymi, ilość warstw zależna jest od stanu technicznego istniejącego podłoża stalowego
 3. Profilowana (tłoczona) blacha aluminiowa grubości 250µm układana na zakład przy użyciu specjalnych taśm montażowych i doszczelniających; dzięki przekładce (3) uzyskuje się monitorowaną ciśnieniowo dystansową przestrzeń powietrzną wysokości ok. 1 milimetra pomiędzy wykładziną na dnie (2) a wierzchnimi warstwami Systemu PM (4 i 5);
 4. Doszczelniające warstwy z konstrukcyjnych żywic zbrojonych matami szklanymi
 5. Wierzchnia warstwa chemoodporna posiadająca właściwości antyelektrostatyczne.

Schemat nr 2. Schematyczna zasada działania Systemu „PM”.
 
system
 

   
 1. Dno stalowe,
 2. Dolny arkusz płaszcza zbiornika,
 3. Szpachla z żywic i wypełniacza,
 4. Powłoka wykonana w technologii Systemu „PM”,
 5. Warstwa laminatu z żywic zbrojonych matami i tkaninami szklanymi wyprowadzona na płaszcz zbiornika,
 6. Króciec systemu monitoringu łączący monitorowaną przestrzeń powietrzną Systemu „PM” z urządzeniem do kontroli szczelności,
 7. Miedziana rurka pomiarowa,
 8. Króciec systemu monitoringu – przejście przez płaszcz zbiornika,
 9. Podciśnieniowy wskaźnik nieszczelności – urządzenie robocze montowane przy zbiorniku w wykonaniu antywybuchowym,
 10. Podciśnieniowy wskaźnik nieszczelności – urządzenie centralne montowane np. w dyspozytorni; możliwość podłączenia do 10 szt. urządzeń roboczych.

System PM został przebadany pod kątem wytrzymałości na ściskanie zgodnie z procedurą techniczną PM-12 UDT Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. W wyniku badań określono, że przestrzeń dystansowa zapewniająca prawidłowy monitoring przecieków nie ulega wpływowi słupa cieczy (H2O) w zakresie przewyższającym 60 m. W tym też zakresie nie ulega zakłóceniu stały pomiar podciśnienia świadczący o szczelności powłoki dna.

 

System monitoringu szczelności

Monitorowanie drugiego dna lub płaszcza w systemie PM polega na stworzeniu i kontroli podciśnienia rzędu 0,4 bar w przestrzeni powietrznej pomiędzy profilowaną blachą aluminiową a laminatem na podłożu stalowym z wykorzystaniem aparatury elektronicznej. Niewielkie zmiany ciśnienia wywołane napełnianiem i opróżnianiem zbiornika czy zmianami temperatur są automatycznie wyrównywane przez osprzęt elektroniczny monitoringu. Jeżeli ubytek podciśnienia jest znaczny spowodowany nieszczelnością w monitorowanej przestrzeni, wówczas załączy się instalacja alarmowa. Podstawową zaletą systemu PM jest to, że w przypadku wystąpienia nieszczelności nie dochodzi do skażenia gruntu.

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Wszelkie prawa Zastrzeżone © 2015 EuroBud. Projekt i wykonanie Hedea.pl