System nasz zaprojektowany został do stosowania na kolejowych terminalach przeładunkowych, stanowiskach odstawczych cystern z materiałami niebezpiecznymi, tam gdzie mogą powstać wycieki substancji niebezpiecznych wskutek normalnej eksploatacji urządzeń załadowczych bądź w wyniku awarii. Panele stosujemy również w myjniach cystern i taboru kolejowego oraz stacjach tankowania lokomotyw.

Proponowany przez nas system jest najbardziej ekonomicznym i najprostszym rozwiązaniem, które spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 - Rozdział 2 §28 pkt. 2, Rozdział 4 §34 pkt. 2 oraz §38 pkt. 1).

 Panelowy system ochronny charakteryzuje się:

 1. Dużą skutecznością ochrony gruntów, tym samym spełniając wymogi ochrony środowiska narzucone obowiązującymi w Polsce przepisami.
 2. Łatwym i szybkim montażem nie wymagającym ingerencji w układ torowiska, nie stwarzającym konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.
 3. Niskim nakładem inwestycyjnym w porównaniu z innymi rozwiązaniami technologicznymi polegającymi na budowie betonowej tacy szczelnej pod torowiskiem.
 4. Łatwą eksploatacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego, a w razie zaistnienia takiej konieczności, łatwą i tanią naprawą.

Panelowy system ochrony gruntów wykonuje się z żywic poliestrowych wzmocnionych wielowarstwowo tkaniną szklaną, wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia chemoodporne, w zależności od rodzaju przeładowywanych substancji. W przypadku paliw i innych substancji palnych, panele systemu hermetyzacji zabezpiecza się powłoką antystatyczną. Wszystkie panele wykonywane są jako antypoślizgowe, pozwalając na bezpieczne poruszanie się pracowników.

 

 

 
Hermetyzacja torowisk
 

 

Przykład realizacji hermetyzacji panelowej

System wyłożenia rynnowego

System wyłożenia rynnowego

System wyłożenia rynnowego

System wyłożenia rynnowego

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Zaufali nam:

 • E.png
 • jedlicze.png
 • mostostal.png
 • naftoserwis.png
 • pern.png
 • prorem.png

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Wszelkie prawa Zastrzeżone © 2015 EuroBud. Projekt i wykonanie Hedea.pl